Kinderopvang Jongleren:
Spelenderwijs worden
wie je bent

WELKOM BIJ JONGLEREN

Jij mag zijn zoals je bent
om te worden wie je bent, maar nog niet kunt zijn.
Je mag het worden
op jouw manier
in jouw tijd.

Ieder kind is uniek. Dat weet u als ouder natuurlijk allang. Maar ook wij vinden dat. Het is fantastisch om al die verschillende karakters te zien opgroeien in onze groepen.
Uw kind krijgt bij ons alle tijd en ruimte om in een veilige en vertrouwde omgeving op ontdekking te gaan. Ook uw kind kan zijn eigen route kiezen. De een pakt de snelweg terwijl de ander rustig de tijd neemt.

En dat mag. Bij Jongleren zorgen we ervoor dat uw kind zich vertrouwd en begrepen voelt en daardoor met plezier en zelfvertrouwen op ontdekking gaat. Want vanuit een fijne, geborgen omgeving ontwikkelt uw kind zich het best!

WAAROM KIEZEN VOOR JONGLEREN?

  • Op de locaties van Jongleren vinden we het belangrijk dat kinderen zich thuis voelen. De inrichting biedt kinderen enerzijds een gevoel van geborgenheid en tegelijkertijd nodigt het uit tot spel.
  • Wij zijn een officiële VE locatie. Dat betekent dat wij Voorschoolse Educatie bieden aan de kinderen van 2,5 tot 4 jaar oud.
    Heeft u een VE verwijzing van het consultatiebureau? Neem dan contact met ons op.
  • Jongleren vindt spelend leren en ontdekken heel belangrijk. Daarom is er zowel binnen als  buiten veel speelruimte. De natuurlijke buitenruimtes geven kinderen volop de kans om op avontuur te gaan.
  • We bieden kinderen alle ruimte om hun eigenheid en talenten te ontdekken en ontwikkelen.
  • De band met ouders vinden we erg belangrijk. Naast persoonlijk contact met ouders hebben we ook een ouderportal, dat directe communicatie op praktisch en inhoudelijk gebied vergemakkelijkt.
  • Jongleren is een Gezonde Kinderopvang. We willen gezond zijn en gezond opgroeien stimuleren.
  • We zien grote waarde in sterke samenwerking en afstemming met de diverse basisscholen.

SPELENDERWIJS ONTWIKKELEN

Wij bieden een liefdevolle en veilige plaats, waar kinderen zich spelenderwijs kunnen ontwikkelen tot een zelfstandig en zelfbewust mens. Ieder op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo.

Ieder kind is uniek. Het ervaart de wereld op zijn of haar manier, vanuit eigen beleving en ontwikkelingsniveau.

Uw kind krijgt van ons de tijd en ruimte om dingen zelf te proberen. Door zelf te doen voelt uw kind zich trots en groeit het zelfvertrouwen. Dat noemen we competent.

Uw kind leert en ontwikkelt zich van jongs af aan door te spelen en te ontdekken. We sluiten aan op de beleving van het kind.

Veiligheid vinden we ook belangrijk. Om zich goed te kunnen ontwikkelen is het van belang dat uw kind zich veilig en vertrouwd voelt.

We benaderen ieder kind met respect. Dit doen we door uw kind serieus te nemen en het te leren op respectvolle wijze om te gaan met andere kinderen, volwassenen en de natuur.

JONGLEREN KINDEROPVANG

Kinderdagverblijf Jongleren heeft 3 opvanggroepen 0 tot 2 jaar en 3 peutergroepen 2 tot 4 jaar. We zijn een gecertificeerde VE-locatie wat betekent dat we voorschoolse educatie aanbieden aan kinderen (vanaf 2,5 jaar) die een extra steuntje nodig hebben in hun ontwikkeling, bijvoorbeeld op het gebied van taalontwikkeling.

BSO Jongleren biedt naschoolse en vakantieopvang op twee locaties: Spetter voor de groepen 1 en 2, Kooiduin voor de groepen 3 t/m 8. Wij zorgen voor vervoer van en naar de scholen.