LPS Jongleren
kinderdagverblijf
in Hoogerheide

NATUURLIJK SPELEN

Kinderen ontwikkelen zich op natuurlijke wijze door te spelen en bewegen. Zo leren ze spelenderwijs elke dag iets nieuws, ieder op zijn eigen tempo.

Wij scheppen voorwaarden voor een optimale ontwikkeling door veel ruimte geven aan vrij spel binnen, maar vooral ook buiten! Onze prachtige, groene buitenruimtes geven kinderen volop de ruimte om te ontdekken en op avontuur te gaan.

Om goed aan te kunnen sluiten bij de natuurlijke ontwikkeling van ieder kind werken we  kindvolgend. Dat betekent dat we kijken naar de behoeften en eigenheid van het kind.  Door hierop aan te sluiten versterken we zowel de binding met de pedagogisch medewerkers als de eigenwaarde van het kind.

KINDVOLGEND WERKEN

Door kindvolgend te werken kunnen we de nieuwsgierigheid en intrinsieke motivatie van het kind aanwakkeren met activiteiten die we afstemmen op de behoeften van het kind. Daarbij is het vooral belangrijk dat ze plezier beleven en dus genieten van het spelend leren.

Op ons kinderdagverblijf werken wij bewust met leeftijdsgroepen (0-2 jarigen en 2-4 jarigen). Hierdoor kunnen wij de speelomgeving en onze pedagogische aanpak heel goed afstemmen op datgene wat de kinderen op een bepaalde leeftijd nodig hebben. Samen met leeftijdsgenootjes ontdekken de kinderen de wereld om hen heen.

KINDERDAGVERBLIJF 0-2 JARIGEN

Bij de allerkleinsten draait het om rust, geborgenheid en veel persoonlijke aandacht. Onze babyspecialisten gaan respectvol met uw baby om en volgen daarbij zijn of haar tempo. Tijdens eten en verschonen hebben we echt contact met uw kind en vertellen we steeds wat we gaan doen en benoemen we wat uw kind doet.

Naast de verzorgingsmomenten krijgt uw baby op een veilige plek ruimte om te bewegen en onderzoeken. We zorgen voor een rustige, vertrouwde omgeving met bekende gezichten en niet al te veel prikkels, zodat uw kind zich geborgen voelt.  Zo kan uw kind zich spelenderwijs ontwikkelen en de wereld om zich heen ontdekken.

Zodra kinderen leren kruipen en hun eerste stapjes zetten gaan ze op onderzoek uit. Wij bieden hen de ruimte om volop te bewegen en ontdekken en sluiten aan bij hun behoeften door spelmateriaal aan te bieden die hun nieuwsgierigheid prikkelt. In de mooie en uitdagende buitenruimte kunnen de kinderen dagelijks lekker rennen, klimmen en klauteren.

Uiteraard vertellen we iedere dag hoe het is gegaan en wat uw kind heeft gedaan en geleerd. We stemmen af op het slaap- en eetritme van thuis om de overgang tussen thuis en de opvang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Zo zorgen we voor een veilige en vertrouwde omgeving voor kind én ouder.

KINDERDAGVERBLIJF 2-4 JARIGEN

De peuters gaan spelenderwijs op ontdekking. Naast vrij spel worden ze geprikkeld met de thema’s van het ontwikkelingsprogramma Uk & Puk.  Zo leert uw peuter het verschil tussen groot en klein, benoemen we de kleuren en luisteren we naar elkaar in de kring.

Uk en Puk is opgebouwd rond poppenvriendje Puk, die samen met de kinderen door de verschillende thema’s wandelt. Alle ontwikkelingsgebieden (taal, rekenen, motoriek en sociaal emotionele ontwikkeling) komen spelenderwijs aan bod.
Puk maakt namelijk altijd wel iets mee wat de kinderen herkennen. Zo is Puk weleens verkouden, krijgt hij nieuwe schoenen en gaat hij naar het bos. Spel, creativiteit, voorlezen, zingen, bewegingsspelletjes en naar elkaar luisteren in de kring zijn enkele vaste onderdelen.

VE-LOCATIE

We zijn een gecertificeerde VE-locatie wat betekent dat we voorschoolse educatie aanbieden aan kinderen (vanaf 2,5 jaar) die een extra steuntje nodig hebben in hun ontwikkeling, bijvoorbeeld op het gebied van taalontwikkeling.

KRACHTEN BUNDELEN

Om goed aan te kunnen sluiten bij de ontwikkelbehoefte van kinderen die  extra ondersteuning nodig hebben, kunnen wij in overleg met ouders advies vragen bij deskundigen, zoals jeugdgezondheidszorg en logopedie.  We werken ook nauw samen met het To-Taalhuis van de BWI in het kader van taalstimulerende activiteiten.